Рассказы о велопоходах

реестродержатель акцій

  1. Основні настройки процедури:
  2. Основні документи процедури:
  3. Прийняти рішення про проведення засідання ради директорів (наглядової ради) товариства з питання затвердження...
  4. Провести засідання ради директорів (наглядової ради) товариства у формі спільної присутності
  5. Підготувати та підписати з реєстратором, який здійснює ведення реєстру акціонерів товариства, додаткову...

Для того щоб отримати докладну інструкцію щодо прийняття необхідних рішень в акціонерному товаристві, виберіть відповідні вам пункти опитувального листа. Виходячи з обраних параметрів, сервіс автоматично сформує для вас оптимальний порядок дій, а також повний пакет документів, який вам буде потрібно.

Основні настройки процедури:

- Передача документів та інформації системи ведення реєстру здійснюється;

- Правовий статус акціонерного товариства;

- Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства.

Основні документи процедури:

- Протокол засідання ради директорів (наглядової ради) товариства;

- Заява за формою Р14001.

1.

Прийняти рішення про проведення засідання ради директорів (наглядової ради) товариства з питання затвердження реєстратора товариства та умов договору з ним

Результат: рішення голови ради директорів (наглядової ради) товариства.

2.

Провести засідання ради директорів (наглядової ради) товариства у формі спільної присутності

Закон Про АТ не регламентує порядок скликання та проведення засідання ради директорів (наглядової ради) товариства, а встановлює, що порядок скликання та проведення засідань ради директорів (наглядової ради) товариства визначається статутом або внутрішнім документом. Закон Про АТ не регламентує порядок скликання та проведення засідання ради директорів (наглядової ради) товариства, а встановлює, що порядок скликання та проведення засідань ради директорів (наглядової ради) товариства визначається статутом або внутрішнім документом

Разом з тим представляється необхідним:

- Повідомити всіх членів ради директорів (наглядової ради) про проведене засіданні;

- Зареєструвати прибулих членів ради директорів (наглядової ради) товариства в листі реєстрації ;

- Організувати ведення протоколу засідання членів ради директорів (наглядової ради) товариства;

- Провести голосування, з питань, поставлених на голосування;

- Занести результати голосування в протокол засідання ради директорів (наглядової ради);

- Підписати протокол засідання ради директорів (наглядової ради) товариства головуючим на засіданні.

Результат: протокол засідання ради директорів (наглядової ради) товариства. Результат: протокол   засідання ради директорів (наглядової ради) товариства

3.

Підготувати та підписати з реєстратором, який здійснює ведення реєстру акціонерів товариства, додаткову угоду про продовження терміну дії договору на ведення реєстру

При підписанні додаткової угоди реєстратору необхідно надати завірену суспільством копію протоколу (або витяг з протоколу) засідання ради директорів (наглядової ради) товариства, що містить рішення про затвердження цього реєстратора і умов договору з ним.

кінець процедури

Нормативна документація